soda

sodan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Benjah-bmm27

Ordet soda har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom dryck
kemi
dryck

Vad betyder soda inom kemi ?

Fotograf: Benjah-bmm27
Vattenfri natriumkarbonat, även kallad kalcinerad soda, är ett vitt pulver och det viktigaste hydratet, natriumkarbonat dekahydrat, även kallat kristallsoda, Na2CO3·10H2O, bildar transparenta ofärgade kristaller. Den vattenfria (kalcinerade) sodan kallas målarsoda i färghandeln. Då natriumkarbonat löses i vatten blir lösningen basisk https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumkarbonat

Översättningar

Ordet soda inom dryck

Sodavatten är en beteckning för olika typer av vatten, vilka har det gemensamt att de innehåller en naturlig eller tillsatt mängd natriumkarbonat (även kallat soda). https://sv.wikipedia.org/wiki/Sodavatten

Översättningar

Engelska
  • soda  [ dryck ]

Möjliga synonymer till soda

Relaterat till soda

bubbla

soda

sodas
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet soda

  • "in New England they call sodas tonics"

Ordet soda har 4 betydelser

  • Inom dryck
  • Inom kemi
  • Inom botanik
  • Inom barnspråk
dryck
kemi
botanik
barnspråk

Ordet soda inom dryck

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till soda

Ordet soda inom kemi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till soda

Ordet soda inom botanik

Översättningar

Svenska

Synonymer till soda

Möjliga synonymer till soda

Ordet soda inom barnspråk

Översättningar

Svenska

Synonymer till soda

Möjliga synonymer till soda