conception

conceptions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till conception

Ordet conception har 2 betydelser

  • Inom biologi
  • Inom matematik
biologi
matematik

Vad betyder conception inom biologi ?

the act of becoming pregnant; fertilization of an ovum by a spermatozoon

Översättningar (inom biologi)

Svenska

Möjliga synonymer till conception (inom biologi)

Ordet conception inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till conception (inom matematik)

Möjliga synonymer till conception (inom matematik)

Diskussion om ordet conception