faculty

faculties
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till faculty

Hur används ordet faculty

  • "The faculty of hearing is an entrance to our souls"
  • "Faculty of Science at the Kabul University"
  • "be in possession of all one's faculties"

Ordet faculty har 5 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom data
  • Inom amerikansk engelska, utbildning
  • Inom ekonomi
  • Inom religion
utbildning
data
amerikansk engelska, utbildning
ekonomi
religion

Vad betyder faculty inom utbildning ?

department at a university

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet faculty inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till faculty (inom data)

Möjliga synonymer till faculty (inom data)

Vanlig betydelse av ordet faculty inom amerikansk engelska, utbildning

Översättningar (inom amerikansk engelska, utbildning)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet faculty inom ekonomi

one of the inherent cognitive or perceptual powers of the mind

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till faculty (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till faculty (inom ekonomi)

Ordet faculty inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till faculty (inom religion)

Diskussion om ordet faculty