insight

insights
Substantiv

Ordet insight har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ekonomi
  • Inom vardagligt
generell
ekonomi
vardagligt

Vad betyder insight inom generell, generell ?

grasping the inner nature of things intuitively

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till insight (inom generell)

Möjliga synonymer till insight (inom generell)

Ordet insight inom ekonomi

a feeling of understanding

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till insight (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till insight (inom ekonomi)

Ordet insight inom vardagligt

the clear (and often sudden) understanding of a complex situation

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till insight (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till insight (inom vardagligt)

Diskussion om ordet insight