permutation

permutationen
permutationer
permutationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet permutation på svenska?

Obestämd singular: permutation
Bestämd singular: permutationen
Obestämd plural: permutationer
Bestämd plural: permutationerna

Hur används ordet permutation

 • "För att få avveckla stiftelsen och ge pengarna till välgörande ändamål har stiftelsen lämnat in en ansökan till Kammarkollegiet om så kallad permutation."
 • "Om man vill få igenom en permutation krävs det att förhållandena har ändrats så att man inte längre kan följa föreskrifterna."
 • "Det är Kammarkollegiet som beslutar om permutation."
 • "Stiftelsen har bland annat sagt att man överväger att göra ändringar i riktlinjerna för litteraturpriset i Alfred Nobels testamente, en så kallad permutation, om inte Svenska Akademien på ett tillfredsställande sätt återställer förtroendet för institutionen."
 • "Kammarkollegiet är den myndighet som kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina regler – en så kallad permutation."
 • "Men sedan kan en permutation innebära alla möjliga saker också."
 • "Universitetet kan anöka om permutation, att få ändra villkoren i donationen."
 • "Det framgår av en ansökan om permutation som ställts till Kammarkollegiet."
 • "De kommer också att följa vilka åtgärder som görs med anledning av Kammarkollegiets prövning av den inlämnade ansökan om permutation."
 • "Efter granskningen av stiftelsen har nu en ansökan om permutation lämnats in från kommunen, återstår att se om man också uppfyller Ellen Petrés sista önskan och låter dom pengar som finns kvar, gå till en god gärning."

Vad betyder permutation inom matematik ?

sätt bland flera möjliga som elementen i en matematisk mängd är ordnade på

Diskussion om ordet permutation

permutation

permutations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet permutation har 4 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom film
 • Inom järnväg
 • Inom generell
matematik
film
järnväg
generell

Vad betyder permutation inom matematik ?

sätt bland flera möjliga som elementen i en matematisk mängd är ordnade på

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Möjliga synonymer till permutation (inom matematik)

Ordet permutation inom film

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till permutation (inom film)

Ordet permutation inom järnväg

Synonymer till permutation (inom järnväg)

Möjliga synonymer till permutation (inom järnväg)

Ordet permutation inom generell

the act of changing the arrangement of a given number of elements

complete change in character or condition: "the permutations...taking place in the physical world"- Henry Miller

act of changing the lineal order of objects in a group

Diskussion om ordet permutation