transposition

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder transposition inom musik ?

det att transponera; omkastning, omflyttning

Möjliga synonymer till transposition

Relaterat till transposition

musik

omläggning

omplacering

Diskussion om ordet transposition

transposition

transpositions
Substantiv

Ordet transposition har 4 betydelser

  • Inom järnväg
  • Inom musik
  • Inom sjöfart
  • Inom sport och fritid
järnväg
musik
sjöfart
sport och fritid

Ordet transposition inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet transposition inom sjöfart

act of reversing the order or place of

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till transposition (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till transposition (inom sjöfart)

Ordet transposition inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Diskussion om ordet transposition