utväxling

utväxlingen
utväxlingar
utväxlingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till utväxling

Hur böjs ordet utväxling på svenska?

Obestämd singular: utväxling
Bestämd singular: utväxlingen
Obestämd plural: utväxlingar
Bestämd plural: utväxlingarna

Hur används ordet utväxling

 • "Vi plockar det göttaste och så går det lite snabbare iochmed vårt utgångsläge och då får vi större utväxling på en kort tid, säger Malin Svensson."
 • "Den nu 49-årige mannen agerade tolk mellan sexköpare och de inblandade kvinnorna och han skötte utväxling av sms och mejl mellan parterna."
 • "– Jag tycker att man får alldeles för låg utväxling av en renovering för 75 miljoner."
 • "Tillägget ska fasas in och fasas ut stegvis där de som uppges ligga i mitten får störst utväxling."
 • "– Jag tror att jag får mycket mer utväxling på att vara en utvecklare av ny energiproduktion, framför allt bygga mycket mera vind, det ger mycket mer effekt och det är det som är det nya energilandskapet."
 • "Han kan dock inte svara på om det finns något fungerande avtal mellan Sverige och Etiopien om utväxling av fångar."
 • "Vi har gjort mycket nytta men har inte fått utväxling, sade Anefur."
 • "– Jag tror att jag får mycket mer utväxling på att vara en utvecklare av ny energiproduktion, framför allt bygga mycket mera vind, det ger mycket mer effekt och det är det som är det nya energilandskapet."
 • "Den nu 49-årige mannen agerade tolk mellan sexköpare och de inblandade kvinnorna och han skötte utväxling av sms och mejl mellan parterna."
 • "Om väljarna dessutom kopplar brottsligheten till invandringen kan frågan ge ännu större utväxling för Sverigedemokraterna."

Ordet utväxling har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom bilar
teknik
bilar

Ordet utväxling inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till utväxling (inom teknik)

Möjliga synonymer till utväxling (inom teknik)

Ordet utväxling inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Engelska

Diskussion om ordet utväxling