ömsesidighet

ömsesidigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet ömsesidighet

  • "– Jag är en samarbetspolitiker som gärna ser breda uppgörelser, men det måste finnas en ömsesidighet och ryggrad hos inblandade parter."
  • "– Den här typen av partnerskap gör att vi får en mer jämbördig relation med civilsamhället och en ömsesidighet gällande förväntningar och åtaganden, säger Peter Johansson ( S ), ordförande i socialnämnden i ett pressmeddelande."
  • "– Oavsett kön måste man prata om ömsesidighet, respekt och att man har rätt till sin egen kropp."
  • "Inte något tyder på ömsesidighet i händelsen, uppges i domen."
  • "Kräver ömsesidighet"
  • "Att lagen säger att sex kräver ömsesidighet och frivillighet, annars är det ett brott."
  • "Behövs en ömsesidighet"
  • "– Om man utvecklar fler metoder för killar så leder det till mer ömsesidighet i samtalet om hur man skyddar sig, säger hon."
  • "Samtidigt saknas en ömsesidighet om bådas njutning, kvinnor får orgasm i mindre utsträckning och har mindre lust."
  • "” Vi rör oss i riktning mot en bojkott av svenska företag enligt principen om ömsesidighet efter liknande kampanjer att bojkotta marockanska företag ”, hette det i ett uttalande efter torsdagens regeringsmöte."

Diskussion om ordet ömsesidighet