atavism

atavismen
atavismer
atavismerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet atavism på svenska?

Obestämd singular: atavism
Bestämd singular: atavismen
Obestämd plural: atavismer
Bestämd plural: atavismerna

Hur används ordet atavism

  • "Sjukdomen kallas skeletal atavism och är känd sedan 1950-talet och sedan dess har fall rapporterats runt om i Europa."

Vad betyder atavism inom zoologi, botanik ?

Atavism, från latinets atavus, som betyder "farfars farfars far" eller möjligen "anfader" mer allmänt, är när en egenskap, som är känd från tidigare släktled eller ett primitivt stadium, förekommer i ett mycket senare led i en organisms evolutionshistoria efter att under en tid ha saknats. Detta är möjligt genom att generna för en sådan egenskap ofta huvudsakligen finns kvar i DNA, även när en liten lokal förändring i arvsmassan gör att de inte kommer till påtagligt uttryck i organismen i övrigt (fenotypen). Bilden visar en svans på ett mänskligt embryo; en kroppsdel som senare tillbakabildas https://sv.wikipedia.org/wiki/Atavism

Relaterat till atavism

biologi

omläggning

inre väsen

Diskussion om ordet atavism

atavism

atavisms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder atavism inom zoologi, botanik ?

In biology, an atavism is a modification of a biological structure whereby an ancestral genetic trait reappears after having been lost through evolutionary change in previous generations. Atavisms can occur in several ways; one of which is when genes for previously existing phenotypic features are preserved in DNA, and these become expressed through a mutation that either knocks out the overriding genes for the new traits or makes the old traits override the new one. A number of traits can vary as a result of shortening of the fetal development of a trait (neoteny) or by prolongation of the same. In such a case, a shift in the time a trait is allowed to develop before it is fixed can bring forth an ancestral phenotype. Atavisms are often seen as evidence of evolution Picture: Early embryos of various species display some ancestral features, like the tail on this human embryo. These features normally disappear in later development, but it may not happen if the animal has an atavism https://en.wikipedia.or

Diskussion om ordet atavism