madrigal

madrigalen

madrigaler

madrigalerna

Substantiv
musik
madrigal
Madrigal, herdesång (från it. mandra, boskapshjord) är en vokal profan polyfon musikform med italienskt ursprung. Den har rötter i flera medeltida visformer i norra medelhavsområdet, bland andra, dock indirekt, Trecento-madrigalen i trettonhundratalets Florens, men framför allt frottolan. Ursprungligen var lyriken bunden till en viss versfot men blev snart friare till sin utformning.

Madrigaler kännetecknas av en lyrisk text på folkspråket, ofta om kärlek, av flerstämmig sats och ofta kontrapunktisk kompositionsteknik, dock betydligt friare än samtida kyrkliga musikformer som motetten.madrigal

madrigals

Substantiv
musik
madrigal
flerstämmig sång

madrigal

Verb
sing madrigals
  • "The group was madrigaling beautifully"