klagosång

klagosången
klagosånger
klagosångerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till klagosång

Hur böjs ordet klagosång på svenska?

Obestämd singular: klagosång
Bestämd singular: klagosången
Obestämd plural: klagosånger
Bestämd plural: klagosångerna

Hur används ordet klagosång

  • "” En enda lång klagosång ” – ta problemen på allvar, svarar S"
  • "- Det blir i stället en enda lång klagosång över oppositionens alternativ som försöker ta problemen på allvar."
  • "De är i klar majoritet och har nu tröttnat på rebellernas återkommande offentliga klagosång."
  • "Radioprogrammet ” Morgonskiftets ” kör sällar sig därmed till de körer runt om i världen som klagat på allt och inget i en egen klagosång."
  • "En klagosång till de döda"
  • "Verket med arbetstiteln ” Elegy ”, är en klagosång till de döda och utgår från alla de frågor Jacob aldrig hann ställa till sin morfar som överlevde Förintelsen."
  • "Istället för att som en normal journalist kassera det spåret och leta efter ett som funkar bättre, bygger Hirsi Ali ut berättelsen om den misslyckade researchen till en klagosång över ohjälpsamma kanslister som hindrar hennes granskning."
  • "Där skriver Kristow, som är sakkunnig på kulturdepartementet, att Tolls uttalanden är ” en alltför välbekant klagosång från otacksamma bidragstagare ”."
  • "Enligt Facebook-kommentaren var Tolls uttalanden ” en alltför välbekant klagosång från otacksamma bidragstagare ”."
  • "I efterdyningarna av den kraftiga blåsten tycks en klunga övergivna betongfundament på en av kajerna i Västra Hamnen ha fått liv och avge en sorglig klagosång, i takt med att vindilarna letar sig fram genom det annars stendöda materialet."

Vad betyder klagosång inom musik ?

Klagosång eller elegi kommer från grekiskans ἐλεγεία (elegeia) som betyder "klagan". Inom poesin och musiken brukar elegi förknippas med ett melankoliskt och vemodigt sörjande. Bilden: William Bouguereau: Douleur d'amour ("Kärlekssorg", 1899), en målning som kan sägas gestalta elegins väsen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Elegi_(poesi)

Möjliga synonymer till klagosång

Relaterat till klagosång

olycka

diktning

klagan

Diskussion om ordet klagosång