kors

[kɔʂ]
korset
kors
korsen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet kors?

[kɔʂ]

Hur böjs ordet kors på svenska?

Obestämd singular: kors
Bestämd singular: korset
Obestämd plural: kors
Bestämd plural: korsen

Hur används ordet kors

 • "Idén med drop in-vigsel i Heliga kors kyrka började med att man testade drop in-dop, men det tycktes inte fungera i Ronneby."
 • "Nu återinförs det vinnande konceptet i Heliga kors kyrka."
 • "Fem par gifte sig i Heliga kors kyrka när det hölls drop in-vigsel."
 • "Under lördagen hölls drop in-vigsel i Heliga kors kyrka i Ronneby."
 • "I Heliga kors kyrka hålls sedan en enklare vigselceremoni som tar ungefär 15 minuter."
 • "Heliga kors kyrka i Ronneby ska öppnas igen efter att ha hållits stängd ett par veckor på grund av problem med skadegörelse."
 • "Heliga kors kyrka öppnas igen"
 • "Kyrkoherde Gunnel Alvhäll beslutade för ett par veckor sedan sig för att stänga Heliga kors kyrka i Ronneby efter"
 • "Adriennes vapensköld har bland annat ett utböjt kors av guld och Blekinges vapen, prydd med en hertiginnekrona och Serafimerordens band och tecken."
 • "Apor som dyker upp mitt i skogen, färgglada fåglar som sitter kors och tvärs och en rödmålad farkost som lyser som en stark färgklick mitt på ön."

Ordet kors har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom religion
 • Inom musik
 • Inom anatomi
allmänt
religion
musik
anatomi

Vad betyder kors inom allmänt ?

Ett kors är en figur där en eller flera linjer skär en lodrät linje, vanligen i rät vinkel. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kors

Översättningar

Synonymer till kors

Möjliga synonymer till kors

Relaterat till kors

korsning

olycka

Ordet kors inom religion

Korset är numera främst en kristen symbol. Religionens grundare, Jesus, blev enligt Bibeln avrättad då han jämte två rövare korsfästes på Golgata i Jerusalem. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kors

Översättningar

Engelska

Synonymer till kors

Möjliga synonymer till kors

Relaterat till kors

kyrkobyggnad

obehag

bestraffningsmedel

lidande

Ordet kors inom musik

fyrkants-förtecken (fyrkant=tecknet ovanför siffran tre på en dators tangentbord)

Översättningar

Engelska

Synonymer till kors

Möjliga synonymer till kors

Ordet kors inom anatomi

del av bålen

Översättningar

Engelska

Synonymer till kors

Möjliga synonymer till kors

Relaterat till kors

anatomi

Kors

Interjektion

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Kors

 • "När kyrkovaktmästare Yngve Persson befinner sig i Heliga Kors Kyrka i Ronneby mellan förmiddagsgudtjänsten och en teaterföreställning hör han ett bankande."
 • "Mitt på söndagseftermiddagen ertappades en tjuv med att montera ner kopparstuprör vid Heliga Kors Kyrka i Ronneby."
 • "Upprepad skadegörelse i Heliga Kors kyrka i Ronneby gör att den måste stängas."
 • "Parkeringsplatsbråket kring medeltidskyrkan Heliga Kors i Ronneby fortsätter."
 • "Dalarna – Kors utplacerade i protest mot dåliga vägar"
 • "Kurdiska Röda Halvmånen, dit pengarna som samlas in går, är inte en erkänd föreningen inom den internationella Röda Kors – och Röda Halvmånen – rörelsen och man använder sig av Röda Halvmånens namn och emblem i strid mot Genevekonventionerna enligt Röda Korset."
 • "Kors och koppar har slitits ner från grinden."
 • "Rapport besökte Linköping och julbordet för styrelsen i fastighetsbolaget Sankt Kors, ägt av Linköpings kommun."
 • "Två av nio ledamöter i styrelsen för Sankt Kors är kvinnor."
 • "Kors och andra minnesmärken kan vara störande för trafikanter och Vägverket fruktar att de kan motverka den så kallade nollvisionstanken."
Fotograf: Wikipedia

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till Kors