kyrkorum

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

kyrkorum har del

Synonymer till kyrkorum

Hur används ordet kyrkorum

  • "Vi håller på att slutföra den största renoveringen av ett kyrkorum som gjorts i Sverige, säger Ulf Larsson, säkerhetsansvarig och byggprojektledare i kyrkan."
  • "Under året har Fredrikskyrkans ombyggnation färdigställts och i motiveringen till priset står bland annat att byggnationen resulterade i ett modernt och inbjudande kyrkorum med tydlig förankring i byggnadens historia."
  • "– Vi vill göra multifunktionella kyrkorum av alla våra kyrkor så att man kan ha all verksamhet i dem."
  • "Församlingen tilldelas priset för sitt arbete med den stora ombyggnationen som inneburit ett modernt och inbjudande kyrkorum."
  • "Karlskrona-Aspö pastorat ansökte i augusti 2014 om tillstånd för att skapa ett nytt kyrkorum."
  • "– Vi har i vår tillståndsprövning försökt tillmötesgå pastoratets önskemål om ett nytt modernt kyrkorum utan att det ska få för stor påverkan på de kulturhistoriska värdena, säger Anna-Karin Skiöld, bebyggelseantikvarie på Länsstyrelsen som tillsammans med sin kollega Helena Rosenberg har varit den som handlagt ärendet."
  • "Att då få komma till våra kyrkorum och få vila lite det ger ju också lite andhämtning och det tror jag är viktigt, säger hon."
  • "– Anledningen till det är att det var en mindre begravning i fredags då kungaparet och kronprinsessparet tillsammans med prinsparet befann sig i samma kyrkorum."
  • "Kyrkorna vill inte alltid heller upplåta sitt kyrkorum om den avlidne inte var medlem."
  • "Sju församlingar i Växjö stift har under det senaste året jobbat med ur man använder sitt kyrkorum."

Vad betyder kyrkorum inom arkitektur, religion ?

det inre av en kyrka eller ett rum som används som kyrka

Möjliga synonymer till kyrkorum

Relaterat till kyrkorum

kyrkobyggnad

arkitektur

rum

arkitektur

Diskussion om ordet kyrkorum