nominell

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet nominell

  • "Men det blev ändå reallöneökningar – nominell löneökning minus inflation – om än ganska små, i snitt på runt en procent, enligt Medlingsinstitutets ( MI ) bedömning."
  • "För att staten i alla lägen ska ha en möjlighet att låna är det en fördel om det finns en nominell statsskuld."
  • "Det finns dock flera sätt att upprätthålla en nominell statsskuld av tillräcklig storlek."
  • "De nya reglerna som gäller för ved och pelletseldade kaminer innebär att utsläppen av kolmonoxid vid nominell effekt, det vill säga det värde som uppges på medföljande broschyr får uppgå till högst dessa värden : braskaminer 0,12 volymprocent, pelletseldade kaminer 0,024 volymprocent."
  • "– Greklands regering inser att det inte blir någon nominell skuldnedskrivning och att skälen till det är goda, sade han i veckan till tidningen Financial Times."
  • "Men det blev ändå reallöneökningar – nominell löneökning minus inflation – om än ganska små, i snitt på runt en procent, enligt Medlingsinstitutets ( MI ) bedömning."
  • "För att staten i alla lägen ska ha en möjlighet att låna är det en fördel om det finns en nominell statsskuld."
  • "Det finns dock flera sätt att upprätthålla en nominell statsskuld av tillräcklig storlek."
  • "De nya reglerna som gäller för ved och pelletseldade kaminer innebär att utsläppen av kolmonoxid vid nominell effekt, det vill säga det värde som uppges på medföljande broschyr får uppgå till högst dessa värden : braskaminer 0,12 volymprocent, pelletseldade kaminer 0,024 volymprocent."
  • "– Greklands regering inser att det inte blir någon nominell skuldnedskrivning och att skälen till det är goda, sade han i veckan till tidningen Financial Times."

Diskussion om ordet nominell