utvärtes

Adverb

Översättningar

Hur används ordet utvärtes

  • "Man riskerar alltså både in- och utvärtes skador när man hoppar ner i vatten från hög höjd."
  • "vissa utvärtes läkemedel, naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel?"
  • "vissa utvärtes läkemedel, naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel?"
  • "En utvärtes undersökning har gjorts vid sidan av röntgen, säger Daryl Zornes, men han vill inte ge någon prognos för när utredningen kommer att vara färdig."
  • "Annas mamma har berättat för henne att hon hade uppemot 42 graders feber och att sjukdomen drabbade henne både invärtes och utvärtes."
  • "– Mannen klagar på buksmärtor, men det är inget utvärtes utan bara invärtes, säger vakthavandebefäl vid polisen i Umeå."

Vad betyder utvärtes inom generell ?

som verkar utanpå kroppen

Möjliga synonymer till utvärtes

Diskussion om ordet utvärtes

utvärtes

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder utvärtes inom generell ?

som verkar utanpå kroppen

Möjliga synonymer till utvärtes

Diskussion om ordet utvärtes