utomstående

utomståenden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet utomstående

 • "Flera av medlemmarna använder pseudonymer när de går in i den hemliga gruppen men många använder också sina egna namn och vanliga Facebookkonton, i tron att ingen utomstående kan komma in i gruppen."
 • "Kinesiska myndigheter har upprättat vägspärrar i Xiahe för att förhindra utomstående att komma in i staden."
 • "Det betyder att Volvo inte behöver kompromissa, som vi fått göra om vi valt att jobba med en utomstående partner, säger Mats Fägerhag, som också uppger att tillgången till fordonsexpertis blev avgörande för beslutet."
 • "Poängen är, som bekant, att om endast det empiriskt observerbara ger kunskap om någons hälsotillstånd och inte min egen inre erfarenhet, kan jag inte själv veta hur jag mår, bara någon sakkunnig utomstående."
 • "Det är viktigt att registrera när, var och hur utomstående personer rör sig i området."
 • "Som läsning för utomstående blir den i längden något tröttsam."
 • "I dag lyssnar Erdogan knappt på någon, hävdar inte bara utomstående kritiker utan även medlemmar av hans eget parti."
 • "Varje år avlider 600 människor i Sverige som – likt Egon Karlsson i Vara – inte har närmare släktingar än kusiner och som heller inte testamenterat sin egendom till utomstående."
 • "I dag lyssnar Erdogan knappt på någon, hävdar inte bara utomstående kritiker utan även medlemmar av hans eget parti."
 • "I dag lyssnar Erdogan knappt på någon, hävdar inte bara utomstående kritiker utan även medlemmar av hans eget parti."
 • "Bland kompaktsystemet, som är stängt för utomstående, så visar hon ett anspråkslöst hjärta gjort av förstoringsglas."
 • "För Kustbevakningens del är detta ytterligare något som de, tillsammans med ett utomstående konsultföretag, måste titta närmare på för att komma underfund med sjukdomarna i personalen."
 • "– Det finns en förklaring till vad som har hänt och i sinom tid kommer säkert pusselbitarna att komma på plats också för utomstående."
 • "Två utredningar av utomstående arbetsmiljökonsulter har kommit fram till att vissa åtgärder inte går att vänta med."
 • "Partiets ordförande Bengt Jönsson säger till SVT Nyheter Blekinge att partiledningen i samband med anmälan kopplade in en utomstående revisor som vid en revision inte hittade några konstigheter."
 • "– Vi ser positivt på att någon utomstående ser över vår verksamhet och visar vad vi kan bli bättre på, säger Mattias Hyllert."
 • "Tio år efter skotten vittnar hon om att hemorten – för utomstående – fortfarande kopplas samman med händelsen."
 • "” Detta är för mig något extremt känsligt och inte ska delas med någon annan utomstående ”, skriver kvinnan i sin anmälan."
 • "Det bryter inte mot några lagar att organisera sin förening på det här sättet, men det försvårar kraftigt insynen och kontrollen för utomstående i verksamheten."
 • "Men att kontrollera hur pengarna används ska visa sig vara omöjligt för en utomstående."

Vad betyder utomstående inom generell ?

person som står utanför visst sammanhang (av socialt umgänge)

Möjliga synonymer till utomstående

Diskussion om ordet utomstående

utomstående

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet utomstående

 • "Bland kompaktsystemet, som är stängt för utomstående, så visar hon ett anspråkslöst hjärta gjort av förstoringsglas."
 • "För Kustbevakningens del är detta ytterligare något som de, tillsammans med ett utomstående konsultföretag, måste titta närmare på för att komma underfund med sjukdomarna i personalen."
 • "– Det finns en förklaring till vad som har hänt och i sinom tid kommer säkert pusselbitarna att komma på plats också för utomstående."
 • "Två utredningar av utomstående arbetsmiljökonsulter har kommit fram till att vissa åtgärder inte går att vänta med."
 • "Partiets ordförande Bengt Jönsson säger till SVT Nyheter Blekinge att partiledningen i samband med anmälan kopplade in en utomstående revisor som vid en revision inte hittade några konstigheter."
 • "– Vi ser positivt på att någon utomstående ser över vår verksamhet och visar vad vi kan bli bättre på, säger Mattias Hyllert."
 • "Tio år efter skotten vittnar hon om att hemorten – för utomstående – fortfarande kopplas samman med händelsen."
 • "” Detta är för mig något extremt känsligt och inte ska delas med någon annan utomstående ”, skriver kvinnan i sin anmälan."
 • "Det bryter inte mot några lagar att organisera sin förening på det här sättet, men det försvårar kraftigt insynen och kontrollen för utomstående i verksamheten."
 • "Men att kontrollera hur pengarna används ska visa sig vara omöjligt för en utomstående."

Diskussion om ordet utomstående