långväga

Adjektiv

Hur används ordet långväga

  • "Gåvorna som kvinnan fick med sig i graven visar på långväga kontakter med bland annat England och Mälardalen."
  • "Det har varit folk som har kommit hit långväga och bara här om dagen tittade jag ut och såg en hel grupp stå och kolla på huset."
  • "Blir det sol räknar vi att det blir runt 500 bilar från Blekinge och länen runt omkring, vi har några långväga gäster från utlandet, säger Johnny Åberg."
  • "” Vi har några långväga gäster ”"
  • "I ett läge med ett stort behov av personal så har framförallt kamerorna bidragit till att hemtjänsten avlastas och kan ägna sig åt annat än rutinmässiga, långväga nattbesök."
  • "Vid en rundvandring på campingen finns det endast ett fåtal platser tomma och många kommer långväga ifrån."
  • "– Det är ämnen som vi vet sprids långväga och vi har sett att det är problem på många håll i Sverige med de här ämnena."
  • "– Vi har alltid riktat in oss på den dagen för att folk är lediga och det underlättar för de som kommer långväga ifrån."
  • "Volontärerna har kommit långväga för att delta i den stora sökinsatsen."
  • "En del gäster hade kommit långväga."

Diskussion om ordet långväga