sammansatt

Adverb

Hur används ordet sammansatt

 • "Ansgar är ett forntyskt namn sammansatt av ord som betyder Gud och spjut."
 • "Torsten är ett fornnordiskt namn sammansatt av guden Tor och ordet sten."
 • "Det blir ett sammansatt och trovärdigt porträtt av en man som kämpar med sin identitet och sitt dubbelspel inför sig själv och sina närmaste."
 • "Sigfrid är ett forntyskt namn sammansatt av ord för seger och fred."
 • "Anselm är också det ett forntyskt namn sammansatt av ord för Gud och hjälm och betyder ungefär den gud skyddar."
 • "– Den var sammansatt av olika komponenter, så den utgjorde fara för människor, bilar och fastigheter, säger Loeffel."
 • "Ren, rå och komplex, vackert sammansatt."
 • "Kan du ge kalven rätt sammansatt foder?"
 • "Konsertprogrammet är intrikat sammansatt, med två Beethovensonater ( förutom spöksonaten också Waldstein ) ställda mot Schumanns Davidsbündlertänze och Kreisleriana."
 • "Polisen anser att Dzeljilji i början av 1990-talet grundade ett löst sammansatt kriminellt nätverk, bestående av personer från Balkanhalvön."
 • "I stället är xylofonen byggd av furu och sammansatt med hjälp av bland annat en fiskelina, avloppsrör och ventilgummi."
 • "Personaldelegationen är ett politiskt sammansatt utskott, direkt underställt kommunstyrelsen."
 • "Totalt sex personer har stått åtalade för att i ett löst sammansatt nätverk ha producerat, spridit och konsumerat barnpornografiskt material."
 • "Luftförsvarsutredningen är en sammansatt parlamentarisk kommitté som ska utreda, analysera och bedöma helheten av och behoven inom luftförsvaret tiden efter 2040."
 • "De misstänkta ingår i ett löst sammansatt nätverk av svenskar och har ingen internationell koppling."
 • "Den utredningen begärdes av riksdagen som också ville ha en parlamentariskt sammansatt utredningsgrupp, istället tillsatte regeringen en ensam utredare, vilket Sacrédeus menar, ökade regeringens möjligheter att styra över slutresultatet."
 • "På söndag kommer en sammansatt särskild sjukvårdsledning ha telefonmöte för att försöka hitta lösningar på problemet."
 • "Programmet är lättillgängligt, distinkt och väl sammansatt och en har idealisk form för att göra politikens värld tydlig för alla."
 • "Förslagen från utredningen, som ska vara brett sammansatt, ska presenteras under sommaren 2012."
 • "Ett löst sammansatt nätverk av intresseorganisationer, branschförbund och privatpersoner som driver opinion för att kontanter ska finnas kvar som betalningsmedel – vid sidan av de alternativa lösningar som snabbt vinner mark."

Vad betyder sammansatt inom generell ?

; som har förenats till en enhet

Diskussion om ordet sammansatt

sammansatt

Adjektiv

Hur används ordet sammansatt

 • "I stället är xylofonen byggd av furu och sammansatt med hjälp av bland annat en fiskelina, avloppsrör och ventilgummi."
 • "Personaldelegationen är ett politiskt sammansatt utskott, direkt underställt kommunstyrelsen."
 • "Totalt sex personer har stått åtalade för att i ett löst sammansatt nätverk ha producerat, spridit och konsumerat barnpornografiskt material."
 • "Luftförsvarsutredningen är en sammansatt parlamentarisk kommitté som ska utreda, analysera och bedöma helheten av och behoven inom luftförsvaret tiden efter 2040."
 • "De misstänkta ingår i ett löst sammansatt nätverk av svenskar och har ingen internationell koppling."
 • "Den utredningen begärdes av riksdagen som också ville ha en parlamentariskt sammansatt utredningsgrupp, istället tillsatte regeringen en ensam utredare, vilket Sacrédeus menar, ökade regeringens möjligheter att styra över slutresultatet."
 • "På söndag kommer en sammansatt särskild sjukvårdsledning ha telefonmöte för att försöka hitta lösningar på problemet."
 • "Programmet är lättillgängligt, distinkt och väl sammansatt och en har idealisk form för att göra politikens värld tydlig för alla."
 • "Förslagen från utredningen, som ska vara brett sammansatt, ska presenteras under sommaren 2012."
 • "Ett löst sammansatt nätverk av intresseorganisationer, branschförbund och privatpersoner som driver opinion för att kontanter ska finnas kvar som betalningsmedel – vid sidan av de alternativa lösningar som snabbt vinner mark."

Diskussion om ordet sammansatt

sammansätta

sammansätter
sammansatte
sammansatt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sammansätta på svenska?

Presens: sammansätter
Preteritum: sammansatte
Supinum: sammansatt

Hur används ordet sammansätta

 • "Enligt polisen finns det cirka 200 mer eller mindre löst sammansätta kriminella nätverk i Sverige."
 • "– Han föll ut därför att av de här fem kandidaterna var det fyra som passade in i det lag som vi vill sammansätta."
 • "Enligt polisen finns det cirka 200 mer eller mindre löst sammansätta kriminella nätverk i Sverige."
 • "Tanken med Northvolts batterifabrik är att den både kommer tillverka battericeller och sammansätta batterier till elbilar."

Diskussion om ordet sammansätta