endemisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet endemisk

  • "Den är endemisk, Brunkullan."
  • "Pakistan är det ena av två länder där polio, som leder till funktionshinder hos barn, är endemisk."
  • "Men i ett land där korruption i de politiska leden ses som endemisk lär de långtgående efterverkningarna efter mensaláo-rättegången bli blygsamma, tror han."
  • "Men först nu kan WHO säga med säkerhet att det inte finns någon endemisk spridning."
  • "- Jag hoppas att koleraepidemin är under kontroll inom ett år men den mer realistiska bedömningen är att endemisk kolera fortsätter i många år, sade David Sack vid institutet Johns Hopkins Bloomberg."
  • "En global vaccinationskampanj har i princip utrotat polio i hela världen – utom i Pakistan, Nigeria och Afghanistan, de enda länderna där den smittsamma infektionssjukdomen fortfarande är endemisk."

Ordet endemisk har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom zoologi
medicin
zoologi

Vad betyder endemisk inom medicin ?

som är begränsad till, eller vanligt förekommande i, ett visst geografiskt område eller biotop

Översättningar (inom medicin)

Ordet endemisk inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Möjliga synonymer till endemisk (inom zoologi)

Relaterat till endemisk (inom zoologi)

särskildhet

Diskussion om ordet endemisk