litenhet

litenheten
litenheter
litenheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet litenhet på svenska?

Obestämd singular: litenhet
Bestämd singular: litenheten
Obestämd plural: litenheter
Bestämd plural: litenheterna

Hur används ordet litenhet

  • "Fortfarande saknas gynekologer och urologer men det verkar inte som om Blekingesjukhusets litenhet är en nackdel för att locka läkare."
  • "– Med vår litenhet här i syd blir det extra attraktivt för brottslingar."
  • "Den skånske surikaten blev mobbad på Tropikariet i Helsingborg just för sin litenhet och mjuka sätt."
  • "Det handlar om att Dalarna, trots sin litenhet vad gäller skatteunderlag, måste försöka att hänga med i lönesvängen."
  • "– Vår framgångsfaktor är vår litenhet, att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och att de känner en delaktighet i verksamheten."
  • "– Det är kanske inte rimligt eller kostnadseffektivt heller, med tanke på Sveriges relativa litenhet, säger Lars Hammarström, avdelningschef Hälsa på Vinnova."
  • "För människor blev det en första bild av vår planets litenhet i universum."
  • "Trots vår litenhet i antalet människor har vi många starka globala företag och varumärken."
  • "Och Sverige har på en rad områden, trots sin litenhet och sina historiska handikapp, visat sig mycket innovativt på en rad områden."
  • "Det är en sådan otrolig litenhet, för det är faktiskt föräldrarna och inte barnen som väljer bort."

Vad betyder litenhet inom generell ?

det att vara liten

Möjliga synonymer till litenhet

Diskussion om ordet litenhet