gäldenär

gäldenären
gäldenärer
gäldenärerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet gäldenär på svenska?

Obestämd singular: gäldenär
Bestämd singular: gäldenären
Obestämd plural: gäldenärer
Bestämd plural: gäldenärerna

Hur används ordet gäldenär

  • "Blekinge Flygflottilj i Ronneby uppges som gäldenär men i själva verket är det Försvarsmaktens logistik, FMLOG, som lämnat in uppgifter för sent till Tullverket."
  • "Det innebär också att en gäldenär som betalat sin skuld i anslutning till att Kronofogdemyndigheten skickat en underrättelse till honom eller henne inte heller drabbas av någon betalningsanmärkning."
  • "- När man ringer upp en gäldenär så måste syftet vara att skapa en dialog och höra sig för om betalningsläget."
  • "Denne gäldenär skulle då vara imamen."
  • "Ett betalningsföreläggande är, ett sätt att kräva betalning av en gäldenär med hjälp av domstol."
  • "Kommunen avskriver även 123 000 kronor eftersom en gäldenär har avlidit och 74 000 kronor på grund av att adressaten flyttat till okänd adress."
  • "– Oavsett om det görs i barnets eget namn eller till målsman för barnet blir barnet gäldenär och därmed skuldsatt?"
  • "Att utbetala pengar till en gäldenär istället till den som är berättigad till ett skadestånd och sen säga att pengarna i ärendet är slut är ett bemötande och agerande som ej är rimligt av en myndighet ”, skrev offret och hans mamma i en anmälan till Justitieombudsmannen."
  • "Det är enbart den gäldenär som försatts i konkurs som kan göra detta."
  • "Kvinnan, som har två barn tillsammans med 37-åringen, står nu som ensam gäldenär för tre banklån med tickande räntor som i dagsläget sammantaget ligger på närmare en miljon kronor."

Vad betyder gäldenär inom generell ?

den som är skyldig någon något, i synnerhet pengar men även föremål eller tjänst

Möjliga synonymer till gäldenär

Relaterat till gäldenär

penningväsen

ofrihet

förpliktelse

skuld

upplåning

Diskussion om ordet gäldenär