avstigning

avstigningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet avstigning

  • "Det kommer även bli en gång- och cykelbana på vänster sida av vägen, förbud att stanna på Ringvägen och vid Lilla Ringvägen blir det en stoppzon för avstigning."
  • "Ytterligare irritation uppstod när dörren inte öppnades vid avstigning för 39-åringen och hans dotter."
  • "Våra chaufförer ska alltid hjälpa till och ansvarar för att både på och avstigning sker säkert."
  • "Så kommenterade Albin Hallin sin resa direkt efter avstigning i Grycksbo."
  • "Syftet är att resenärerna ska känna sig trygga med att resa och veta hur man hittar rätt buss och hur man gör vid på- och avstigning."
  • "– Utifrån smittskyddssynpunkt så blir det bättre för de som är tvungna eller behöver åka kollektivtrafik att vi har påsläpp fram och avstigning bak, då minskar vi trängsel på bussarna, säger Fredrik Åberg-Jönsson ( V )."
  • "De kommer inte ha någon på- eller avstigning mellan Lund och Halmstad."
  • "Det innebär att Skånetrafiken inte får öppna sina främre bussdörrar för på- och avstigning för passagerare."
  • "I regel är de inte ett resultat av trafikolyckor utan en följd av att passagerarna trillar i bussen, under färd, vid på- och avstigning eller på väg till och från bussen."
  • "Vid Åre torg kommer en ” taxiplats ” finnas för på- och avstigning och den befintliga taxizonen vid Åre hemslöjd flyttas västerut på Årevägen."

Vad betyder avstigning inom generell ?

det att stiga av (t.ex. ett tåg)

Möjliga synonymer till avstigning

Diskussion om ordet avstigning