ömhet

ömheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Ordet ömhet har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom medicin
bildligt
medicin

Vad betyder ömhet inom bildligt ?

det att smärta och göra ont, särskilt vid beröring

Översättningar

Synonymer till ömhet

Möjliga synonymer till ömhet

Relaterat till ömhet

kärlek

åtrå

välvilja

känslosamhet

känslighet