sveda

svedan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet sveda

 • "Främst avser skadeståndskraven ersättning för den kränkning ungdomarna menar att de har genomgått, samt för sveda och värk."
 • "Hon ska också betala 44 575 kronor till banken i Sölvesborg, som på grund av hoten fick utrymmas och stängas, samt 1 500 kronor till en av de anställda för sveda och värk."
 • "Kammarkollegiet menar att personalen på Aspöfärjan var vårdslösa och oaktsamma och att Trafikverket därför ska betala skadestånd på totalt 5100 kronor för sveda och värk samt förstörda jeans."
 • "– I så fall innebär det att alla som blir sjuka av att dricka kommunalt vatten mer eller mindre automatiskt har rätt att få fullt skadestånd från kommunen för sin personskada, såsom ersättning för inkomstförlust eller sveda och värk, säger Filip Bladini."
 • "Förutom skadestånd kräver advokaterna ersättning för sveda och värk."
 • "40 stycken kor led av sveda och klåda efter att ha gått runt i blöt gödsel och urin i ungefär ett halvår."
 • "Kvinnan har krävt 150 000 kronor i skadestånd för kränkning och sveda och värk."
 • "83-åringens ombud Christer Holmqvist yrkade på att de tre männen ska betala 100 000 kronor i skadestånd för kränkning och ytterligare 15 000 kronor för sveda och värk till 83-åringen."
 • "Soldaten får ytterligare 5 200 kronor för två månaders sveda och värk."
 • "Slaget ska orsakat sveda och värk, och pappan döms av Blekinge tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter."

Vad betyder sveda inom medicin ?

svidande smärta

Möjliga synonymer till sveda

Diskussion om ordet sveda

sveda

sveder
svedde
svett
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sveda på svenska?

Presens: sveder
Preteritum: svedde
Supinum: svett

Hur används ordet sveda

 • "Främst avser skadeståndskraven ersättning för den kränkning ungdomarna menar att de har genomgått, samt för sveda och värk."
 • "Hon ska också betala 44 575 kronor till banken i Sölvesborg, som på grund av hoten fick utrymmas och stängas, samt 1 500 kronor till en av de anställda för sveda och värk."
 • "Kammarkollegiet menar att personalen på Aspöfärjan var vårdslösa och oaktsamma och att Trafikverket därför ska betala skadestånd på totalt 5100 kronor för sveda och värk samt förstörda jeans."
 • "– I så fall innebär det att alla som blir sjuka av att dricka kommunalt vatten mer eller mindre automatiskt har rätt att få fullt skadestånd från kommunen för sin personskada, såsom ersättning för inkomstförlust eller sveda och värk, säger Filip Bladini."
 • "Förutom skadestånd kräver advokaterna ersättning för sveda och värk."
 • "40 stycken kor led av sveda och klåda efter att ha gått runt i blöt gödsel och urin i ungefär ett halvår."
 • "Kvinnan har krävt 150 000 kronor i skadestånd för kränkning och sveda och värk."
 • "83-åringens ombud Christer Holmqvist yrkade på att de tre männen ska betala 100 000 kronor i skadestånd för kränkning och ytterligare 15 000 kronor för sveda och värk till 83-åringen."
 • "Soldaten får ytterligare 5 200 kronor för två månaders sveda och värk."
 • "Slaget ska orsakat sveda och värk, och pappan döms av Blekinge tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter."

Diskussion om ordet sveda