utsatthet

utsattheten
(-)(-)
Substantiv [-]

Synonymer till utsatthet

Hur används ordet utsatthet

 • "– Lågtröskelboende innebär att människor får bli kvar i en tuff och hård social utsatthet där det är väldigt svårt att förändra sina liv, säger Arne Kristiansen, universitetslektor på Socialhögskolan på Lunds universitet."
 • "Trygghetsmätningen 2013 visar vidare att det i Karlskrona generellt sett råder en bra utemiljö, relativt låg missbruksproblematik, mycket låg utsatthet för brott, låg oro för överfall och misshandel och låg känsla av otrygghet."
 • "På tisdagen släpptes enkätsiffror för utsatthet och trygghet uppdelat på regionen från Nationella trygghetsundersökningen ( NTU ) från Brottsförebyggande rådet ( Brå )."
 • "Blekinges utsatthet"
 • "Region Blekinges näringslivsstrateg Catharina Rosenquist berättar om länets utsatthet inför brexit."
 • "Det finns fall som visar just målvakters utsatthet."
 • "– Vi i Karlskrona har ju haft ett väldigt traumatiskt år när det gäller utsatthet för barn med tanke på flickan Yara, sa Björn Fries."
 • "Det är ett systemfel att barn i utsatthet i Sverige inte får den hjälp de har rätt till, anser Unicef."
 • "Karlskronas kommunalråd, Sandra Bizzozero ( S ), kommenterar kommunens utsatthet."
 • "Utsatthet för misshandel är vanligast bland unga män ( 8 % ) medan utsatthet för hot är vanligast bland unga kvinnor ( 7 % )."

Diskussion om ordet utsatthet

 • - 2009-10-12

  vulnerableness Hur skulle det vara om man stavade rätt oxå.