hänseende

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet hänseende

  • "Men framför allt – i alla hänseende i vårt arbete. ”"
  • "Granskningen är nu avslutad och arbetsgivaren menar att läkaren brister i en rad olika hänseende."
  • "Både med hänseende till hans unga ålder, och att han är såpass aktiv under en sådan kort tid, säger Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson."
  • "– De har haft flera år på sig att göra något åt teatern men inte lyckats särskilt bra i kulturellt hänseende, säger Sven Palmkvist till"
  • "Ärendet skrevs av eftersom ” gärningen var preskriberad i arbetsrättsligt hänseende ”."
  • "Wallenbergs pengar har i detta hänseende varit färgblinda."
  • "Marie Dahllöf, vd på God El, säger att hon respekterar SL:s beslut med hänseende till resenärernas säkerhet, men menar att kampanjen inte längre går att genomföra som planerat."
  • "Ingen ska tveka om polisens avsikter i detta hänseende, säger rikspolischefen Dan Eliasson i ett pressmeddelandet."
  • "Det ska inte finnas låsningar i något hänseende, säger Widman."
  • "” Hygglig familj. ” ” I intellektuellt hänseende bedöms mannen som klart överlägsen hustrun. ” ” Rätt prydlig flicka. ” ” I emotionellt hänseende tycks ingen av makarna ha något omfångsrikt register. ”"

Diskussion om ordet hänseende