synbarhet

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet synbarhet

  • "Kombinationen ljust och skrikigt är det bästa, säger Gabriel Helmers, tidigare trafikforskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut ( VTI ), efter pensioneringen konsult inom trafikbeteenden, synbarhet och vägutformning."
  • "– Det kan hålla för slitage, ha bra synbarhet och friktion, säger Lars Petersson."
  • "- Det blir lägre driftskostnader eftersom det inte behövs brunnar i mitten, bättre synbarhet och även bättre säkerhet eftersom man måste sakta ner, säger Jesper Klefsjö."

Diskussion om ordet synbarhet

  • - 2011-08-18

    visibility