stereoskop

stereoskopet
stereoskop
stereoskopen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet stereoskop på svenska?

Obestämd singular: stereoskop
Bestämd singular: stereoskopet
Obestämd plural: stereoskop
Bestämd plural: stereoskopen

Vad betyder stereoskop inom optik ?

Stereoskopi (Stereofotografier, stereogram, stereoskopiska bilder eller 3D-bilder, tredimensionella bilder) är teknik och användning av bilder avsedda att betraktas i stereo, med en platt tvådimensionell bild för vardera ögat. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stereoskopi

Relaterat till stereoskop

syn

optik

fotografi

synlighet

Diskussion om ordet stereoskop