förstoringsglas

[føˈʂʈuːrɪŋsˌglɑːs]
förstoringsglaset
förstoringsglas
förstoringsglasen
Substantiv [t]

Övrig relation till förstoringsglas

Hur uttalas ordet förstoringsglas?

[føˈʂʈuːrɪŋsˌglɑːs]

Hur böjs ordet förstoringsglas på svenska?

Obestämd singular: förstoringsglas
Bestämd singular: förstoringsglaset
Obestämd plural: förstoringsglas
Bestämd plural: förstoringsglasen

Hur används ordet förstoringsglas

  • "Bland kompaktsystemet, som är stängt för utomstående, så visar hon ett anspråkslöst hjärta gjort av förstoringsglas."
  • "Det krävdes förstoringsglas på målfotot för att avgöra att han var före kanadensaren Devon Kershaw."
  • "I den låg två väskor med bland annat 90 kronor i kontanter, bankkort, förstoringsglas, medicin och nycklar."
  • "Med ett förstoringsglas kopplat till en smart telefon kan farliga hudförändringar hittas betydligt enklare än i dag."
  • "Men med hjälp av ett dermatoskop, ett förstoringsglas kopplat till en smart telefon, kan allmänläkarna ta bilder som sedan skickas till specialistläkare."
  • "Det blir som ett förstoringsglas och ljuset blir ännu starkare, säger Anne Odergren."
  • "Med hjälp av förstoringsglas och lampa ska läkaren få skabbdjuret att klamra sig fast på en nål som petas i huden."
  • "- När jag nu säger att jag är beredd att till och med med förstoringsglas leta fel och brister ... så är det inte på något vis en förändring av den grundläggande reform vi har genomfört, säger han till"
  • "De lever så länge julgranen är vid liv, men de är mindre än en millimeter och det krävs förstoringsglas för att se dem när de sitter stilla och äter, säger Lindelöw."
  • "– Man måste ha förstoringsglas för att hitta den där förnyelsen, som en partiveteran uttrycker saken."

Vad betyder förstoringsglas inom teknik ?

Fotograf: Wikipedia
Ett enkelt optiskt instrument som utgörs av en konvex lins. Det används för att få en större och tydligare bild av något. http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rstoringsglas

Möjliga synonymer till förstoringsglas

Diskussion om ordet förstoringsglas