huvuddrag

huvuddraget
huvuddrag
huvuddragen
Substantiv [t]

Synonymer till huvuddrag

Hur böjs ordet huvuddrag på svenska?

Obestämd singular: huvuddrag
Bestämd singular: huvuddraget
Obestämd plural: huvuddrag
Bestämd plural: huvuddragen

Hur används ordet huvuddrag

  • "Sedan ska förslaget ut på remiss, men som huvuddrag tycker jag att det ser bra ut, säger Johansson."
  • "” Det visar att våra partier, hur oense vi än är om politikens huvuddrag, också kan hitta gemensamma nämnare."
  • "I morgon presenterar regeringen den nya gymnasieskolans huvuddrag, och TT har tagit del av de viktigaste punk- terna."
  • "I huvuddrag handlar härvan enligt åklagarens påstående om att luftfakturor skickats från ett bolag i Sollefteå till Peab."
  • "Regeringens proposition för Kulturskolan innehåller tre huvuddrag med fokus på utveckling, kompetenshöjning och nationell samordning."
  • "- I huvuddrag kan man säga att pojken man först trodde hade blivit övergiven inte har blivit övergiven."
  • "Deras rapport, vars huvuddrag redovisades på måndagen, visar att mannen har anlitat leverantörer för egen räkning och betalat dem med kommunala pengar."
  • "Moderaterna och jag är i huvuddrag överens om vilka trygghetsåtgärder som behövs för Uppsala."
  • "Här är historien i sina huvuddrag :"
  • "- I huvuddrag kan man säga att pojken man först trodde hade blivit övergiven inte har blivit övergiven."

Vad betyder huvuddrag inom allmänt ?

viktigaste eller mest framträdande egenskap hos något

Möjliga synonymer till huvuddrag

Relaterat till huvuddrag

betydelse

planmässighet

skildring

Diskussion om ordet huvuddrag