attribut

attributet
attribut
attributen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till attribut

Hur böjs ordet attribut på svenska?

Obestämd singular: attribut
Bestämd singular: attributet
Obestämd plural: attribut
Bestämd plural: attributen

Hur används ordet attribut

 • "– Det finns ju en risk att spelare med speciella kvaliteter eller attribut kommer att bytas in vid olika situationer."
 • "– Det är en stor samlingslokal med kyrkliga attribut."
 • "Han har nu bildat en arbetsgrupp som ska ta fram en handlingsplan som går ut på att alla som jobbar med barn och ungdomar i kommunen ska lära sig att tolka och känna igen symboler, attribut och klotter som kan kopplas till IS, nazism eller kriminella mc-gäng till exempel."
 • "Med alla dom attribut som krävs."
 • "Skillnaden är att det är mycket mer attribut under påsk i Sverige, så som harar och påskkärringar."
 • "” Mycket attribut i Sverige ”"
 • "På den svenska maskeradkedjan Buttericks finns dräkter som låter köparen klä ut sig till arab, indianflicka, kines och skotte – med stereotypa attribut som karaktäriserar de olika nationaliteterna."
 • "För det belyser ju problemet, om man tar bort sina attribut så förringar man sin egen utsatthet."
 • "” Språket i diskussionstrådarna är ofta mycket nedsättande och sexistiskt, och fokus läggs på huruvida kvinnan motsvarat sexköparnas förväntan i termer av utseende, fysiska attribut och villighet ”, skriver de i rapporten."
 • "Alla som ansöker till en utbildning i Sverige ska värderas och antas efter sina meriter och kompetens, och inte några andra, externa attribut."
 • "– Det finns ju en risk att spelare med speciella kvaliteter eller attribut kommer att bytas in vid olika situationer."
 • "– Det är en stor samlingslokal med kyrkliga attribut."
 • "Han har nu bildat en arbetsgrupp som ska ta fram en handlingsplan som går ut på att alla som jobbar med barn och ungdomar i kommunen ska lära sig att tolka och känna igen symboler, attribut och klotter som kan kopplas till IS, nazism eller kriminella mc-gäng till exempel."
 • "Med alla dom attribut som krävs."
 • "Skillnaden är att det är mycket mer attribut under påsk i Sverige, så som harar och påskkärringar."
 • "” Mycket attribut i Sverige ”"
 • "På den svenska maskeradkedjan Buttericks finns dräkter som låter köparen klä ut sig till arab, indianflicka, kines och skotte – med stereotypa attribut som karaktäriserar de olika nationaliteterna."
 • "För det belyser ju problemet, om man tar bort sina attribut så förringar man sin egen utsatthet."
 • "” Språket i diskussionstrådarna är ofta mycket nedsättande och sexistiskt, och fokus läggs på huruvida kvinnan motsvarat sexköparnas förväntan i termer av utseende, fysiska attribut och villighet ”, skriver de i rapporten."
 • "Alla som ansöker till en utbildning i Sverige ska värderas och antas efter sina meriter och kompetens, och inte några andra, externa attribut."

Ordet attribut har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom lingvistik
allmänt
lingvistik

Vad betyder attribut inom allmänt ?

egenskap som beskriver något

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till attribut (inom allmänt)

Möjliga synonymer till attribut (inom allmänt)

Relaterat till attribut (inom allmänt)

benämning

Ordet attribut inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till attribut (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till attribut (inom lingvistik)

Relaterat till attribut (inom lingvistik)

tillägg

beledsagning

särskildhet

Diskussion om ordet attribut