efterspel

efterspelet
efterspel
efterspelen
Substantiv [t]

Synonymer till efterspel

Hur böjs ordet efterspel på svenska?

Obestämd singular: efterspel
Bestämd singular: efterspelet
Obestämd plural: efterspel
Bestämd plural: efterspelen

Ordet efterspel har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom musik
allmänt
musik

Vad betyder efterspel inom allmänt ?

påföljd, följdverkning

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till efterspel (inom allmänt)

Möjliga synonymer till efterspel (inom allmänt)

Relaterat till efterspel (inom allmänt)

efterhand

baksida

slut

tillkortakommande

senare inträffande

Ordet efterspel inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska

Möjliga synonymer till efterspel (inom musik)

Diskussion om ordet efterspel