efterträdare

efterträdaren
efterträdare
efterträdarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet efterträdare på svenska?

Obestämd singular: efterträdare
Bestämd singular: efterträdaren
Obestämd plural: efterträdare
Bestämd plural: efterträdarna

Hur används ordet efterträdare

 • "Tänkbara efterträdare"
 • "Beslutet att avgå innebär att O ’ Brien inte deltar i den konklav som väljer Benedictus XVI:s efterträdare."
 • "Vatikanen uppgav i går att en rapport om händelsen avslöjat ” brister ” inom den katolska hierarkin, men att påven bestämt att ingen mer än han själv och hans efterträdare ska få tillgång till rapporten – inte ens de röstande kardinalerna."
 • "Spekulationer om Benedictus XVI:s efterträdare har redan startat."
 • "Rom : Vatikanen förbereder ett högtidligt avsked av den avgående påven Benedictus XVI – och inför valet av hans efterträdare."
 • "Benedictus efterträdare, vem det än blir, tvingas hantera reformkraven eller riskera att förlora kontrollen."
 • "Spekulationer om Benedictus XVI:s efterträdare har redan startat."
 • "Tänkbara efterträdare"
 • "Han kommer enligt Vatikanen dra sig tillbaka helt, och inte på något sätt delta i valet av sin efterträdare."
 • "En mer politisk tolkning är att han nu kan påverka vem som blir hans efterträdare."
 • "Båda finns med i diskussion bland efterträdare till de två ledamöter som nyligen lämnade nämnden i protest."
 • "– Vi ser nu fram emot att få vara en del i processen att ta fram Annikas Stenbergs efterträdare."
 • "Jan Svensson blir kvar tills han efterträdare är utsedd."
 • "När den tidigare socialchefen Anette Gladher i början av september valde att lämna sin tjänst utsågs funktionsstödsförvaltningens chef Claes Wiridén snabbt till efterträdare."
 • "Inte heller Mats Johansson vill bekräfta att hans namn internt lanserats i diskussionen om efterträdare i socialnämnden."
 • "Karlskrona HK har under våren sökt en efterträdare till avgående klubbchefen Rolf Lindberg och det övergripande önskemålet från föreningens sida har varit att den nya klubbchefen ska vara ” marknadsinriktad ”."
 • "Om hennes efterträdare fullföljer går inte att veta, men den riktiga nedgången i Moderaternas opinionssiffror började när Kinberg Batra slog upp dörren till SD i januari."
 • "Då ska nya representanter från Karlskrona utses som efterträdare till de båda avhopparna."
 • "När en efterträdare ska utses brukar det leda till hög aktivitet inom partiet och det är bra."
 • "Hon ser flera möjliga efterträdare till Anna Kinberg Batra ( M )."

Vad betyder efterträdare inom generell ?

den som efterträder

Möjliga synonymer till efterträdare

Relaterat till efterträdare

substituering

efterhand

sammanhang

efterföljare

följe

senare inträffande

överflyttning

Diskussion om ordet efterträdare