puzzle

Substantiv

Översättningar

Synonymer till puzzle

Hur används ordet puzzle

  • "That's a real puzzler"

Ordet puzzle har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sjöfart
generell
sjöfart

Vad betyder puzzle inom generell, generell ?

a toy that tests your ingenuity

pussel

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till puzzle (inom generell)

Möjliga synonymer till puzzle (inom generell)

Ordet puzzle inom sjöfart

a particularly baffling problem

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till puzzle (inom sjöfart)

Diskussion om ordet puzzle

puzzle

puzzle
puzzled
puzzled
Verb

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till puzzle

Diskussion om ordet puzzle