puzzle

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet puzzle

  • "That's a real puzzler"

Ordet puzzle har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
generell
generell
sjöfart

Vad betyder puzzle inom generell ?

a toy that tests your ingenuity

Översättningar

Möjliga synonymer till puzzle

Ordet puzzle inom generell

pussel

Översättningar

Synonymer till puzzle

Möjliga synonymer till puzzle

Ordet puzzle inom sjöfart

a particularly baffling problem

Översättningar

Svenska

Synonymer till puzzle

Möjliga synonymer till puzzle

puzzle

puzzle
puzzled
puzzled
Verb

Översättningar