stupefy

stupefied
stupefied
stupefy
Verb

Ordet stupefy har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
teknik
generell
ålderdomlig

Ordet stupefy inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till stupefy (inom teknik)

Ordet stupefy inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till stupefy (inom generell)

Uttryck till stupefy (inom generell)

Möjliga synonymer till stupefy (inom generell)

Ordet stupefy inom ålderdomlig

Synonymer till stupefy (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till stupefy (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet stupefy