deaden

deaden
deadened
deadened
Verb

Synonymer till deaden

Hur används ordet deaden

  • "deaden a ship's headway"
  • "deaden a sound"

Ordet deaden har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom juridik
  • Inom bildligt
  • Inom film
  • Inom teknik
generell
juridik
bildligt
film
teknik

Vad betyder deaden inom generell ?

make vapid or deprive of spirit: "deadened wine"

Översättningar (inom generell)

Ordet deaden inom juridik

lessen the momentum or velocity of

Översättningar (inom juridik)

Ordet deaden inom film

make less lively, intense, or vigorous; impair in vigor, force, activity, or sensation

Översättningar (inom film)

Svenska

Synonymer till deaden (inom film)

Möjliga synonymer till deaden (inom film)

Ordet deaden inom teknik

convert (metallic mercury) into a grey powder consisting of minute globules, as by shaking with chalk or fatty oil

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till deaden (inom teknik)

Diskussion om ordet deaden