cushion

Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till cushion

Diskussion om ordet cushion

cushion

cushions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cushion har 4 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom medicin
  • Inom spel
  • Inom generell
anatomi
medicin
spel
generell

Vad betyder cushion inom anatomi ?

A soft bag filled with a mass of padding such as feathers or foam rubber etc

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till cushion (inom anatomi)

Ordet cushion inom medicin

A soft bag filled with air

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till cushion (inom medicin)

Möjliga synonymer till cushion (inom medicin)

Ordet cushion inom spel

A billiards term

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet cushion inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till cushion (inom generell)

Diskussion om ordet cushion

cushion

cushion
cushioned
cushioned
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till cushion (inom generell)

Hur används ordet cushion

  • "cushion the blow"

Diskussion om ordet cushion