step down

step down
stepped down
stepped down
Verb

Översättningar

Synonymer till step down

Ordet step down har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet step down inom generell

Synonymer till step down (inom generell)

Uttryck till step down (inom generell)

Diskussion om ordet step down