overpower

overpower
overpowered
overpowered
Verb

Översättningar

Ordet overpower har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
data
generell

Ordet overpower inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till overpower (inom data)

Ordet overpower inom generell

overcome by superior force

Synonymer till overpower (inom generell)

Uttryck till overpower (inom generell)

Möjliga synonymer till overpower (inom generell)

Diskussion om ordet overpower