fortplantning

fortplantningen
fortplantningar
fortplantningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till fortplantning

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet fortplantning på svenska?

Obestämd singular: fortplantning
Bestämd singular: fortplantningen
Obestämd plural: fortplantningar
Bestämd plural: fortplantningarna

Hur används ordet fortplantning

 • "I dag rör det sig snarare om andra orsaker, som försurning i vattnet och hinder som försvårar fiskarnas vandring och därmed också musslornas fortplantning."
 • "Det är så lätt att sätta likhetstecken mellan fortplantning och kärlek."
 • "Förvirring, minnesproblem, skador på hjärnan och försämrad fortplantning är konsekvenserna för fåglarna som exempelvis lägger ägg i fel bon och tar in underliga föremål, som de häckar på i boet med de övriga äggen :"
 • "– Det blir gynnsamt för arter som torsk som får bättre förutsättningar för fortplantning hela vägen längst Skånekusten till bortanför Bornholm."
 • "Tumlaren är skygg och svårupptäckt och dess fortplantning kan störas av buller från till exempel fritidsbåtar."
 • "Läkemedelsrester kan störa fiskens fortplantning"
 • "eftersom jägarna vill förhindra fortplantning i reviren, enligt forskarna."
 • "Det beror bland annat på miljögiftet PCB som orsakade störningar i utterns fortplantning."
 • "I samband med det har Wij Trädgårdar utformat ett program som dels innefattar Isabellas egen performanceföreställning ” Green Porno ”, som handlar om djurs och växters fortplantning, som hon kommer att uppföra live i Wij Valsverk, dels en galakväll till Ingrids ära som inleds på likaledes 100-årsfirande Rio Bio i Ockelbo."
 • "Syftet med provtagningen är bland annat att övervaka sälarnas fortplantning och hälsa."

Ordet fortplantning har 3 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom teknik
 • Inom vardagligt
biologi
teknik
vardagligt

Vad betyder fortplantning inom biologi ?

det att något sprider sig

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till fortplantning (inom biologi)

Möjliga synonymer till fortplantning (inom biologi)

Relaterat till fortplantning (inom biologi)

biologi

Ordet fortplantning inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till fortplantning (inom teknik)

Ordet fortplantning inom vardagligt

Möjliga synonymer till fortplantning (inom vardagligt)

Diskussion om ordet fortplantning