reduktionsdelning

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder reduktionsdelning inom generell ?

celldelning där bara ena kromosomen i varje kromosompar bevaras, det sätt på vilket könsceller skapas

Relaterat till reduktionsdelning

biologi

Diskussion om ordet reduktionsdelning