arvsmassa

arvsmassan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till arvsmassa

Hur används ordet arvsmassa

 • "Svenskar, och andra européer, har synnerligen blandad härstamning.Vår arvsmassa härrör från två olika jägarfolk, med östligt och västligt ursprung, och dessutom från jordbrukare med ursprung i Mellanöstern."
 • "Upptäckten gjordes tack vare en ny teknik där virusets hela arvsmassa kartläggs, genom så kallad helgenomsekvensering."
 • "Det virus som orsakar sjukdomen covid-19 heter SARS-coronavirus-2, och har RNA som arvsmassa."
 • "Influensavirus och calicivirus ( calici orsakar vinterkräksjuka ) har också RNA som arvsmassa, medan olika typer av t ex herpesvirus har DNA som arvsmassa."
 • "Influensavirus och calicivirus ( calici orsakar vinterkräksjuka ) har också RNA som arvsmassa, medan olika typer av t ex herpesvirus har DNA som arvsmassa."
 • "Men i en ny studie som har publicerats i tidskriften Science, visar forskare vid Yale University att melanin inte bara skyddar oss utan att pigmentet faktiskt också kan bidra till skador på vår arvsmassa och därmed stimulera canceruppkomst."
 • "Det är faktiskt så att ca 8 % av vår egen ( människans ) arvsmassa har sitt ursprung i den virusfamilj ( retrovirus ) som HIV tillhör."
 • "Virus är jättesmå partiklar som innehåller arvsmassa, proteiner, fetter och kolhydrater."
 • "Folkhälsomyndigheten har analyserat coronavirusets arvsmassa och kommit fram till att Italienresenärerna inte var ensamma om att importera smittan till Sverige."
 • "RNA och DNA är två olika varianter av så kallad arvsmassa."

Ordet arvsmassa har 2 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom botanik
biologi
botanik

Vad betyder arvsmassa inom biologi ?

en organisms samtliga gener

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Synonymer till arvsmassa (inom biologi)

Möjliga synonymer till arvsmassa (inom biologi)

Relaterat till arvsmassa (inom biologi)

biologi

Ordet arvsmassa inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till arvsmassa (inom botanik)

Diskussion om ordet arvsmassa