grain

grain
grained
grained
Verb

Översättningar

Synonymer till grain

Hur används ordet grain

  • "His hands were grained with dirt"

Ordet grain har 2 betydelser

  • Inom barn
  • Inom generell
barn
generell

Ordet grain inom barn

Översättningar (inom barn)

Möjliga synonymer till grain (inom barn)

Ordet grain inom generell

ta bort narv på läder

paint (a surface) to make it look like stone or wood

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Diskussion om ordet grain

grains

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till grains

Diskussion om ordet grains