EPIC

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
  • EPIC  [ förkortning, data ]

Hur används ordet EPIC

  • "Därför har medborgarrättsorganisationen EPIC stämt FBI inför en domstol i huvudstaden Washington."
  • "EPIC har sedan i september, utan resultat, med stöd i amerikansk lag krävt besked av FBI."
  • "Kameran som användes heter Earth Polychromatic Imaging Camera ( EPIC )."

Diskussion om ordet EPIC

epic

epics
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till epic

Diskussion om ordet epic

epic

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet epic

  • "an epic voyage"
  • "epic tradition"

Ordet epic har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom litteratur
generell
litteratur

Vad betyder epic inom generell ?

constituting or having to do with or suggestive of a literary epic

Översättningar (inom generell)

Synonymer till epic (inom generell)

Ordet epic inom litteratur

surpassing the ordinary especially in size or scale

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till epic (inom litteratur)

Möjliga synonymer till epic (inom litteratur)

Diskussion om ordet epic

EPIC

Substantiv

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till EPIC (inom litteratur)

Vad betyder EPIC inom förkortning, data ?

Explicitly Parallel Instruction Computing, ursprung Intel

Diskussion om ordet EPIC