zap

(-)(-)(-)
Substantiv

Diskussion om ordet zap

zap

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet zap

zap

zap
zapped
zapped
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet zap har 5 betydelser

  • Inom vapen
  • Inom TV
  • Inom militärväsen
  • Inom mat
  • Inom sport
vapen
TV
militärväsen
mat
sport

Ordet zap inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Möjliga synonymer till zap (inom vapen)

Ordet zap inom TV

Översättningar (inom TV)

Svenska

Ordet zap inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till zap (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till zap (inom militärväsen)

Ordet zap inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till zap (inom mat)

Möjliga synonymer till zap (inom mat)

Ordet zap inom sport

Översättningar (inom sport)

Diskussion om ordet zap