vigour

vigours
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vigour

Hur används ordet vigour

  • "He spoke with vigour and clarity."

Ordet vigour har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom fysik
musik
generell
fysik

Ordet vigour inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till vigour (inom musik)

Möjliga synonymer till vigour (inom musik)

Ordet vigour inom generell

Synonymer till vigour (inom generell)

Uttryck till vigour (inom generell)

Ordet vigour inom fysik

Synonymer till vigour (inom fysik)

Möjliga synonymer till vigour (inom fysik)

Diskussion om ordet vigour