vitality

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vitality

Hur används ordet vitality

  • "the vitality of a seed"

Ordet vitality har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom fysik
  • Inom film
vardagligt
generell
fysik
film

Ordet vitality inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till vitality (inom vardagligt)

Ordet vitality inom generell

an energetic style

Översättningar (inom generell)

Synonymer till vitality (inom generell)

Uttryck till vitality (inom generell)

Möjliga synonymer till vitality (inom generell)

Ordet vitality inom fysik

Synonymer till vitality (inom fysik)

Möjliga synonymer till vitality (inom fysik)

Ordet vitality inom film

Synonymer till vitality (inom film)

Möjliga synonymer till vitality (inom film)

Diskussion om ordet vitality