momentum

momentums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till momentum

Hur används ordet momentum

  • "the car's momentum carried it off the road"
  • "the momentum of the particles was deduced from meteoritic velocities"

Ordet momentum har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom anatomi
  • Inom fysik
vardagligt
anatomi
fysik

Ordet momentum inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till momentum (inom vardagligt)

Ordet momentum inom anatomi

an impelling force or strength

Synonymer till momentum (inom anatomi)

Möjliga synonymer till momentum (inom anatomi)

Ordet momentum inom fysik

the product of a body's mass and its velocity

Översättningar (inom fysik)

Diskussion om ordet momentum

  • - 2008-04-24

    momentum = massa multiplicerat med hastighet översätts med rörelsemängd.