PACE

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • PACE  [ förkortning, data ]

Hur används ordet PACE

 • "Men nu tar Europarådets parlamentariska församling, PACE, upp ärendet."
 • "– Ojämlika förutsättningar rådde under folkomröstningen, och kampanjens två parter hade inte likvärdiga möjligheter, sade Cezar Florin Preda, som lett valobservatörerna från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ( OSSE ) och Europarådets parlamentariska församling ( PACE )."
 • "– Ojämlika förutsättningar rådde under folkomröstningen, och kampanjens två parter hade inte likvärdiga möjligheter, säger Cezar Florin Preda, som lett valobservatörerna från OSSE och Europarådets parlamentariska församling ( PACE )."

Diskussion om ordet PACE

 • - 2009-11-16

  pace = takt?

 • - 2008-12-07

  tempo

 • - 2008-12-08

  det här ordet finns inte i erat ordsförråd

 • - 2010-10-03

  strosa

pace

paces
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pace

 • "he lived at a fast pace"
 • "the pace of events accelerated"
 • "he stepped off ten paces from the old tree and began to dig"

Ordet pace har 5 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
 • Inom fordon
kemi
ekonomi
generell
militärväsen
fordon

Vad betyder pace inom kemi ?

the rate of moving (especially walking or running)

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till pace (inom kemi)

Möjliga synonymer till pace (inom kemi)

Vanlig betydelse av ordet pace inom ekonomi

the relative speed of progress or change

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till pace (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till pace (inom ekonomi)

Ordet pace inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet pace inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till pace (inom militärväsen)

Ordet pace inom fordon

a step in walking or running

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till pace (inom fordon)

Möjliga synonymer till pace (inom fordon)

Diskussion om ordet pace

pace

pace
paced
paced
Verb

Översättningar (inom fordon)

Hur används ordet pace

 • "He paced up and down the hall"
 • "Pace your efforts"

Ordet pace har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom häst
generell
häst

Vad betyder pace inom generell, generell, generell ?

walk with slow or fast paces

measure by pacing, as of distances

regulate or set the pace of

Översättningar (inom generell)

Ordet pace inom häst

go at a pace, as of a horse

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till pace (inom häst)

Diskussion om ordet pace

PACE

Substantiv

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till PACE (inom häst)

Vad betyder PACE inom förkortning, data ?

Priority Access Control Enabled, ursprung 3Com

Diskussion om ordet PACE