rate

raten
rater
raterna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till rate

Hur böjs ordet rate på svenska?

Obestämd singular: rate
Bestämd singular: raten
Obestämd plural: rater
Bestämd plural: raterna

Hur används ordet rate

 • "Libor uttyds ” London interbank offered rate ” och betecknar ränta på lån mellan banker."
 • "Libor, som uttyds ” London interbank offered rate ”, reglerar lån mellan banker och är en viktig referensränta för det internationella finanssystemet."
 • "Att WHO ligger högre än andra studier beror på att deras siffra bygger på en grov skattning som beräknas på andelen avlidna per bekräftad smittad, ett mått som kallas CFR ( case fatality rate )."
 • "Hans senaste webbprojekt heter Flattr – en ordlek på orden ” flatter ” och ” flat rate ”."
 • "The change only came after several years, when the trustee persuaded her to take a loan with a high interest rate."
 • "Feds överraskande sänkning innebär att styrräntan, fed funds rate, nu är på sin lägsta nivå sedan september 2005."
 • "In fact, the rate of such declarations last year was slightly higher among our contractor pilots than our direct employee pilots."
 • "Det centrala är nämligen vad forskarna kallar ” basic reproductive rate ”, förkortat R0."
 • "Hans påstående att ekonomin växer med 33,1 procent – ” fastest rate EVER ”, fick ingen varning från Twitter."
 • "” fastest rate EVER ”"

Ordet rate har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom handel
 • Inom handel
ekonomi
handel
handel

Vad betyder rate inom ekonomi ?

kurs

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Ordet rate inom handel

Synonymer till rate (inom handel)

Ordet rate inom handel

Synonymer till rate (inom handel)

Möjliga synonymer till rate (inom handel)

Diskussion om ordet rate

 • Jag - 2009-01-07

  Ytterligare en betydelse i fysiken: flöde. (ex. kubikmeter per sekund eller kg/s) Jämför med "a magnitude or frequency relative to a time unit"

rate

rates
Substantiv

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till rate (inom handel)

Hur används ordet rate

 • "That can only function at a certain rate"
 • "a 10-minute phone call at that rate would cost $5"
 • "they traveled at a rate of 55 miles per hour"
 • "the rate of change was faster than expected"
 • "he works at a great rate"

Ordet rate har 8 betydelser

 • Inom kricket
 • Inom ekonomi
 • Inom utbildning
 • Inom telefoni
 • Inom kemi
 • Inom häst
 • Inom fysik
 • Inom teknik
kricket
ekonomi
utbildning
telefoni
kemi
häst
fysik
teknik

Ordet rate inom kricket

Översättningar (inom kricket)

Möjliga synonymer till rate (inom kricket)

Ordet rate inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till rate (inom ekonomi)

Ordet rate inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska
 • kurs  [ utbildning ]

Möjliga synonymer till rate (inom utbildning)

Ordet rate inom telefoni

amount of a charge or payment relative to some basis

Översättningar (inom telefoni)

Svenska

Synonymer till rate (inom telefoni)

Möjliga synonymer till rate (inom telefoni)

Ordet rate inom kemi

a magnitude or frequency relative to a time unit

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till rate (inom kemi)

Ordet rate inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till rate (inom häst)

Möjliga synonymer till rate (inom häst)

Ordet rate inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till rate (inom fysik)

Ordet rate inom teknik

production rate

Översättningar (inom teknik)

Diskussion om ordet rate

 • - 2014-04-26

  rate kan även stavas rat enl SAOL563F53

rate

rate
rated
rated
Verb

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till rate (inom teknik)

Vad betyder rate inom ekonomi ?

assign a rank or rating to estimate the value of something

Diskussion om ordet rate